Årlig møte Basketgruppen

Årlig møte Basketgruppen


Tid


Sted

Vis kart


Velkommen til årlig møte i Festsalen på Engebråten kl 18:00

Alle er velkomne, og vi håper på å se så mange som mulig av dere. Dette er en av våre få møteplasser hvor vi kan treffe medlemmer og foreldre på tvers av våre lag. Vi trenger disse møtene for å bygge klubben vår videre. 

Agenda:

 1. Formalia
  1. Godkjenne de stemmeberettigede 
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge møteleder, referent, representanter til å underskrive protokollen
 2. Gjennomgang økonomi
  1. Basketgruppens årsrapport
  2. Regnskap / økonomi 2019
  3. Budsjett 2020
 3. Prosjekt Great Girls 2020
  1. Hvorfor skal ikke Kjelsås kvinner spille BLNO i 2022?
  2. Informasjon om prosjektet og hvor vi står 
 4. Streetbasket (3M3) turnering
  1. August 2020 på Engebråten
  2. Kjelsås basket arrangerer for hele lokalmiljøet  
 5. Behandle innkomne forslag og saker
 6. Innstilling til nytt styre


Vedlegg:

Resultatrapport - Kjelsås IL Basket 2019.pdf

Budsjett- Kjelsås IL Basket 2019.pdf


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.