Håndbok for Basketgruppen

Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, spillere, foreldre og tillitsvalgte i basketgruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Basket. Med tillitsvalgte forstås alle som har frivillige roller for basketgruppen inkludert gruppestyret og lagledere.

Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret

Håndboken er basis for basketgruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre

Se dokumentet her:

Kjelsås IL Basket Håndbok Vedtatt 151123.pdf


Sportslig plan

Den sportslige planen er et felles dokument, en basketfaglig utviklingsplan for hele klubben. Den er retningsgivende for hvordan vi skal spille basketball i Kjelsås og beskriver hvordan vi trener og det vi skal trene på i de forskjellige aldersgruppene.