Alle skal med

Kjelsås IL vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det.

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.

Vi har og noen egne midler til dette formål. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post kontoret@kjelsaas.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning.

Vi har et lite fond vi kan bruke til å hjelpe, Det er midler som Kjelsås IL har skaffet gjennom sponsorer eller gaver. 

Kjelsås idrettslag er Nabolagsklubb i Oslo kommune, som Nabolagsklubb vi fått tildelt noe midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. 

Vi trenger mer midler for å hjelpe alle de barna som har lyst til å drive en aktivitet men ikke har økonomi til det. 

Kan du hjelpe oss og vil høre mer om det ta kontakt med daglig leder i Kjelsås IL på epost truls@kjelsaas.no eller telefon 90104343.