Betalingsformer i Kjelsås idrettslag

Medlemskontingent
Betales i MinIdrett med kort eller det kan lastes ned PDF faktura (betaling med faktura har lavest gebyr). Sendes ut av klubbadministrasjonen fra KlubbAdmin første uke i februar.

Treningsavgifter
Betales i MinIdrett med kort eller det kan lastes ned PDF faktura. Betaling med faktura har lavest gebyr og er å foretrekke. Sendes ut av klubbadministrasjonen fra KlubbAdmin så nært sesongoppstart som mulig.

Arrangementer
Ved konkurranser og andre aktiviteter som arrangeres av en gruppe, lag eller lignende. Her kan det betales med kort, kontanter eller Vipps.  

Kiosk og inngang.
Her kan det betales med kort, kontanter eller Vipps.  

Vipps
Vipps skal i sørast muli grad erstatte kontantsalg og betaling via terminal. Det er ikke tillatt å bruke privat/personlig Vippsnummer til betaling ved aktiviteter i idrettslaget. Trenger du Vippsnummer ta kontakt med leder i gruppen eller administrasjonen (kontoret).

Er det parallelle aktiviteter hvor inntektene skal fordeles ta kontakt med kontoret for å få tilgang til et Vippsnummer. En aktivitet som skal gå over en periode hvor det er tiltenkt å bruke Vipps, ta kontakt med kontoret.

Salg av klær og effekter
Betales med kort, kontanter, Vipps eller faktura, det som er avtalt med gruppe eller administrasjonen.

Kurs eller korte aktiviteter som ikke krever medlemskap
Setters opp i Deltager.no, Superinvite eller i KlubbAdmin,  betales med kort eller faktura.

 Skal andre betalingsordninger eller innkreving enn de som er beskrevet over brukes, må det avklares med administrasjonen på forhånd.