Hallvakt

Den største dugnadsinnsatsen foreldre og foresatte gjør i Kjelsås basket er å sitte 'Hallvakt'.

Kjelsås basket har inngått en driftsavtale med eier av hallen (Oslo kommune v/ Bymiljøetaten-BYM). Denne avtalen regulerer våre forpliktelser til å bemanne hallen i forbindelse med treninger og andre arrangmentet.  Hovedhensikten er å ivareta sikkerhet for de som oppholder seg der, samt å passe på bygget på vegne av kommunen. For dette mottar vi ca 140.000 NOK i året (avalen prisjusteres årlig). 

Hovedpunktene i avtalen er:

  • 'Driver' (Kjelsås basket) plikter å ha en ansvarlig representant som må være fylt 18 år og gjennomgått brannopplæring i alle hallens åpningstider
  • Driver skal ha tillsyn med de som bruker hallen, låse og lukke dører og vinduer, stenge dusjer, rydde, tømme søppel, ansvarlig ved rømning ifb med brannalarm og melde fra til BYM om feil og mangler på kommunens eiendom
  • Avtalen som er inngått mellom Kjelsås IL og Oslo Kommune kan du se her: Engebråten driftsavtale 2015-2019.pdf (Avtalen er fornyet på samme vilkår i påvente av at ny avtale skal skrives)


Hallvaktinnstruks

Kjelsås basket har utarbeidet en innstruks for hallvakter så vel som kioskvakter. Denne finner du her:

Det er viktig at alle som skal sitte hallvakt / ha kioskvakt setter seg godt inn i disse rutinene. 


Hallvakter for høsten 23/våren 24

Uke
Lag/treningsgruppe
50J09
51G08
Uke Lag/treningsgruppe
1J10/11
2G10
3G13
4G08
5J04/05/06
6G09/10 Tåsen
7J09
8Vinterferie
9J12/13
10J07 (08) 
11G11
12G09
13Påskeferie
14G12
15KQ
16G14
17Senior menn
18G10
19G13
20G11
21J12/13
22J07 (08)
23G09
24J10/11
25G12

Hallvakt-vikarer:

Dersom du ønsker å leie inn en vikar til dine vakter (gjelder ikke helgvakter), ta kontakt med noen av følgende. Anbefalt timepris er kr 150,-

NavnTelefon
Tora Hesthammer
991 17 525
Håvard Strandbu
413 54 833
Fredrik Dahl Hermansen
938 30 636
Scott Grov
980 46 398
Mika Rytter-Pillay
465 12 370
Tia Aakervik Møgedal
469 80 085