Utlegg og kjøregodtgjørelse

For utlegg som skal refunderes av klubben, følger vi de rutiner som er beskrevet i NIFs Økonomihåndbok. Basert på dette følger Kjelsås Basket følgende retningslinjer:

  1. Alle utlegg skal være forhåndsgodkjent av klubben for at man kan vår disse refundert
  2. Den som har hatt utlegget må fylle ut Utleggskjema: Klikk her for å finne rett skjema
  3. Den som skal få refunderte kjørelister må fylle ut KIL Kjørebok: Klikk her for å finne rett skjema
  4. Skjema må signeres, og inkludere bilag (kvittering) for alle utlegg
  5. Skjema og bilag sendes til basket@kjelsaas.no for godkjenning
  6. Etter godkjenning vil regnskapskontoret i Kjelsås IL overføre penger på konto ila noen få arbeidsdager

 

Fra NIF sin Øknomihånbok

Utgiftsrefusjoner

Ved refusjon av utlegg skal bilagene/kvitteringene festes på idrettslagets standard utgiftsrefusjonsskjema og skjema skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til idrettslagets fullmaktmatrise. Formål med utlegget skal alltid påføres.

Ved dekning av reise- og oppholdsutgifter skal det alltid påføres hvem utgiftene gjelder og eventuelt hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Ved dekning av utgifter til mat/drikke skal det alltid oppgis formål og hvem bevertningen dekker.

Standard utgiftsrefusjonsskjema ligger som vedlegg til idrettslagets økonoimhåndbok.