Treningstider

Kjelsås IL jobber for at vi at de som har lyst til å drive med flere idretter i idrettslaget skal ha mulighet til det. Vi prøver  legge at treningene ikke skal være på samme tidspunkt for de samme årgangene, slik at de kan drive med mer en en idrett hos oss. Med nesten 4000 aktive og mangel på arenaer er det ikke bare bare. Idrettene våre samarbeider for å få det til i størst mulig grad, de minste barna prioriteres. 

Noen idretter er svært sesong preget, spesielt med tanke på konkurranser. Aktive som driver flere idretter må kunne prioritere høysesong i de idrettene den aktive utøver. Da er dialog mellom, trenere, lagledere/oppmenn i de forskjellige idrettene viktig, de må snakke sammen om utøvere som driver flere idretter, for å legge tilrette slik at utøveren kan prioritere den idretten som har sesong.