Om Kjelsås Basket


Kjelsås IL Basket har med utgangspunkt i visjonen til Kjelsås IL om at «idrettslaget skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et anda bedre sted å bo», følgende verdier: 

 • basket skal være morsomt
 • målrettet og inkluderende 

Kjelsås basket vant prisen for basketklubb med best rekrutering, samt den klubben med best jenterekrutering i 2016.  

Kjelsås IL Basket har et bredt tilbud til alle aldersklasser og ferdighetsnivå. Flere av våre lag gjør det svært godt – men felles for alle er at vi legger vekt på at basket skal være gøy! Vår ”hjemmearena” er Engebråthallen, her spilles alle hjemmekamper.

 

Basketskole for 2-3. klasse 
Basketskolen retter seg mot barn som har lyst å prøve på basket som idrett.

Lag fra 4. klasse til senior
Vi bruker i størst mulig grad treningsmuligheter i nærområdet – primært Engebråten skole. For de litt eldre lagene er det aktuelt å bruke også andre muligheter.
Vi har lag fra 4. klasse til seniornivå, på både dame- og herresiden (t. o. m. ”mosjonistlag”). Eldre spillere fungerer ofte som trenere for de yngre lagene, men vi er også så heldige at vi har mange godt voksne trenere, som trener og inspirerer spillere fra de yngste opp til seniornivå. Vi satser bevisst på å ha gode trenere for at alle lag skal ha mulighet til å utvikle seg.

Har du lyst til å prøve på basket?
Vi leter alltid etter nye basketspillere. Du er velkommen til å prøve – ta kontakt med oss, så finner vi frem til riktig lag for deg!
Noen lag begynner treningene rett etter sommerferien, andre nærmere høstferien når fotballsesongen er slutt. 

Kontaktperson for info og påmelding:
E-post: basket@kjelsaas.no

Retningslinjene Kjelsås Basket drives under:

Med utgangspunkt i visjonen til Kjelsås IL om at " idrettslaget skal gjøre Grefsen og Kjelsås til et enda bedre sted å bo", er hovedmålet for Kjelsås Basket er at "basket skal være morsomt, målrettet og inkluderende" og at "flest mulig skal kunne spille basket mest mulig, lengst mulig."

Basket er morsomst hvis vi kan tilby gode trenere og tilstrekkelig med treningsflater slik at alle kan

 • Oppleve å bli sett
 • Føle at de får en utvikling og mestring
 • Oppleve felleskap og samhold
 • Holde høy aktivitet
 • Få spille og trene så mye de  ønsker

Følgende prinsipper gjelder under paraplyen "basket skal være morsomt, målrettet og inkluderende".

 • Det skal spilles fort - under kontroll
 • Forsvar er angrep uten ball
 • Vi spiller kollektivt i  angrep og forsvar

Kjelsås Basket skal ha et tilbud til spillere i alderen 8 - 90.

Vi skal bygge bredde før vi bygger topp. Der vi ikke kan tilby en spiller tilstrekkelig med utfordringer, tilbyr vi dem å spille i høyere årsklasser og i noen tilfeller søker vi avtaler om "parallelle spilletillatelser" med andre klubber.

Laget skal ha en sunn økonomi.

Samtlige lag skal ha en lagleder/ oppmann i tillegg til trenerne.

Klubben ledes av et styre, uten ansatte og bygger på dugnadsinnsats fra foreldre og spillere. Administrative tjenester "kjøpes" fra administrasjonen i Kjelsås IL.

Klubben opplever sterk vekst. Fokus fremover blir å skaffe tilstrekkelig med treningsflater, samt rekruttere nok trenere som identifiserer seg med våre målsettinger og prinsipper.

Basket - mer enn idrett

Kjelsås IL Basket har et bredt tilbud til alle aldersklasser og ferdighetsnivå. 

Basketball er en verdensidrett som passer for alle - uansett kjønn, legning, bakgrunn, etnisitet og alder. Det krever ikke mye for å ha det moro med basketball - en ball og en kurv er nok. Nye miljøer og spillere er alltid velkomne til oss … uansett!

Basketball er en tolerant idrett der trivsel skal overskygger alt. Godt miljø der du trives skaper grunnlag for utvikling av deg som spiller, trener, dommer eller frivillig.

Vi har et bredt tilbud i Kjelsås  - Flere av våre lag gjør det svært godt rent sportslig, og du skal ha mulighet å bli kjempegod hos oss, både som spiller og som lag – men felles for alle er at vi legger vekt på at basket skal være gøy! 

Vår "hjemmearena" er Engebråthallen ved Engebråten skole, og her spilles alle våre hjemmekamper.

Litt om våre tilbud:

Basketskole for 2-3. klasse

Basketskolen retter seg mot barn som har lyst å prøve på basket som idrett. Oppstart ca 1. september, og "sesongen" varer frem til påske. Tidspunkter finner du på våre nettsider.

Lag fra 4. klasse til seniorspiller

Kjelsås Basket har lag for alle i alderen 8-80 år. Vi har lag fra 4. klasse til seniornivå, på både dame og herresiden (t.o.m. "mosjonistlag").

Noen av lagene våre spiller kamper i flere aldersgrupper, et opplegg som tilpasses av den enkelte trener. 

Vi bruker i størst mulig grad treningsmuligheter i nærområdet, samt at vi leier treningstider på Norge Idrettshøyskole for de litt eldre gruppene. 

Eldre spillere fungerer ofte som trenere for de yngre lagene, men vi er også så heldige at vi har mange erfarende trenere med god trenerutdannelse. Disse fungerer som trenere og motivatorer for spillere fra de yngste barna opp til seniornivå. 

Vi satser bevisst på å ha gode trenere, og oppfordrer trenere på alle nivåer til å fortsette sin trenerutdannelse. 

Fredager har vi åpen hall i Engebråten. Her trenger du ingen forkunnskap eller medlemskap i klubben. Basket er en inkluderende idrett, og vi ønsker en arena hvor alle kan komme å trene sammen, uansett ferdighet. Her spilles og lekes basketball på tvers av alder, kjønn og ferdigheter. 

Åpen hall er en fin anledning til å lære mer om basket, og bli kjent med andre spillere.

Har du lyst til å prøve basket?

Vi leter alltid etter nye basketspillere. Du er velkommen til å prøve – ta kontaktmed oss, så finner vi frem til riktig lag for deg!

Vi som driver med basketball:

 • er opptatt av at du skal ha det bra
 • ønsker at alle skal oppleve mestring på sitt nivå
 • ønsker alltid flere å spille med og mot
 • har respekt for at «vi alle er forskjellige»

Noen lag begynner treningene rett etter sommerferien, andre nærmere høstferien når fotballsesongen er slutt. Mer informasjon om lag, lagledere, treningstider, påmeldingsskjema osv. finner du på våre hjemmesider www.kjelsaas.no

Kontakt oss