Overganger

For spillere i aldersbestemte klasser gjelder følgende:

«Anti-fisking»

Kjelsås basket skal ikke bedrive ‘fisking’ av spiller i andre klubber. Dette er ødeleggende for klubbene og er også regulert i regelverket (se Kapittel 9 seksjon A). Klubben skal alltid ta kontakt med avgivende klubb for å sjekke at en potensiell overgang har foregått etter intensjonen rundt ‘anti-fisking’.

Prosessen for overgang

Søknad om å bytte klubb gjennomføres i MinIdrett.


Avhengig av alder og lisenshistorikk vil man få forskjellige valg for type overgang man kan søke om. Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet, i perioden 1. mai - 30. juni.

Typer overganger
  • Overgang 16 år og yngre. Overgangsperiode 1.mai - 15. desember. Gebyr 200 kr.
  • Overgang 17 år og eldre. Overgangsperiode 1.mai - 15. desember. Gebyr 400 kr.

 Viktig! I henhold til NBBFs kampreglement Kapittel 9 påløper det 14 dager karantenetid ved overgangsøknad som mottas i perioden 1. juli-15. desember. Dette gjelder ikke for spillere under 15 år, med mindre overgangen skjer mellom to lag i samme turnering.

Overgangsreglementet finner du i Kapittel 9 i NBBFs kampreglement.

Søke om overgang i MinIdrett
  1. Overgang finner du til høyre under fanen «Min profil».
  2. Ligger det ikke noe valg for overgang under denne fanen, så skyldes dette trolig at det er en duplikat på spilleren. Duplikat oppstår når brukeren legger inn en annen e-post adresse enn den som ligger i registeret fra før. Vennligst ta kontakt med NBBF, slik at vi kan slå sammen duplikatene.
  3. Velg “Ny overgang”.
  4. Velg overgangstype.
  5. Velg hvilken klubb du ønsker overgang til.
  6. Er du under 18 år må også navn og e-post adresse til foresatt legges inn.
  7. Kryss av for «Jeg bekrefter å ha lest reglene for overgang».
  8. Trykk send søknad.

Ny klubb avgjør hvorvidt overgangsgebyret skal betales av klubben eller av spilleren. Dersom det er spilleren som skal betale dette, sendes det automatisk en e-post tilbake til spilleren med beskjed om at overgangen er klar for betaling når overgangen er godkjent av ny og gammel klubb. Gebyret kan kun betales online.


Registerte overganger i Kjelsås

Se lister over registerte overganger til og fra Kjelsås. 


Til Kjelsås

Fra Kjelsås