Innkalling til årlig møte 2021 - Kjelsås basket

Postet av Kjelsås IL - Basketball den 9. Feb 2021

Velkommen til årlig møte i basketgruppa.

Dato:  16. februar 2021
Klokken: 19.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen har hovedstyret vedtatt at årsmøte avholdes digitalt i Microsoft Teams i år også. Norges idrettsforbund har åpnet for digitale møter for alle organisasjonsledd.

Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon, der medlemmene selv har ansvar for det som skapes av aktivitet. Idrettslagets årsmøte og de årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og påvirke. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til å delta til å melde seg på og komme med forslag til saker. Deltagelse krever medlemskap i klubben. Meld deg på ved å klikk her.

Prosedyre for påmelding:

 • Vi må ha epost-adresse til alle som ønsker å delta.
 • Derfor må det sendes inn en ‘påmelding’, klikk her.
 • Her ber vi om Navn og Epostadresse.
 • Alle medlemmer kan delta, og medlemmer i husstand kan sitte sammen foran en PC.
 • Hver stemmeberettiget (betalende medlem over 15 år) må fylle inn separat skjema for at det skal bli registret
 • Alle som har meldt seg på innen Mandag 15. kl 19:00 vil motta link til TEAMS-møtet.
 • Link til møtet sendes mandag kveld
 • Sjekk PC / Mikrofon / Høyttaler før møte.
 • Møte åpnes 20 minutter før møtestart slik at alle kan teste sin oppkobling.

Behandling av innkomne forslag

 • First for å sende inn forslag: søndag 14. kl 18:00
 • Sendes til basket@kjelsaas.no
 • Styret tar en vurdering på om forslaget skal behandles i møtet og forslagstiller for tilbakemelding på dette

Agenda

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Kort oppsummering i forhold til Covid-situasjonen
 3. Behandling av regnskap 2020 / og budsjett 2021
 4. Prinsipper bak treningsavgift 2021
 5. Gjennomgang av årsplan for gruppens aktivitet
  1. Siste nytt fra forbundet om serie, regionmesterskap, NM
  2. Plan for basketskole sommerferien
  3. Plan for 3MOT3-turnering september
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Behandle valgkomiteens innstilling for styreverv

Link til dokumenter
Innkalling
Årsberetning 2020
Resultatrapport 2020
Balanserapport 2020
Budsjett 2021


For styret i Kjelsås basketball

Espen Jacobsen
styrets lederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.