Innkalling til årlig møte 2021 - Kjelsås orientering

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 9. Feb 2021

Velkommen til årlig møte i orienteringsgruppa.

Dato:  17. februar 2021
Klokken: 18.00
Sted: Digitalt på MS Teams

Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen vil møte avholdes digitalt i Microsoft Teams.

Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon, der medlemmene selv har ansvar for det som skapes av aktivitet. Idrettslagets årsmøte og de årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og påvirke. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som har mulighet til å delta til å melde seg på og komme med forslag til saker, påmelding må gjøres senest dagen før møte. Deltagelse krever medlemskap i klubben og påmelding,  meld deg på ved å klikk her.

Sakliste for årlig møte 

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  3. Valg av møteleder
  4. Årsberetning 2020
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Orienteringsgruppas fremtid
  8. Budsjett 2021
  9. Valg (ikke på valg sekretær og styremedlem) -  Leder og kasserer

Årsrapport 2020, klikk her


Forslag sendes innen 13.02.21 til leder Hilde Ståhlbrand, hilde.sta17@gmail.com   SMS 908 92 330Det medlemmet som har meldt seg på vil få tilsendt en epost med link til møte senest 1 time før oppstart.

Vennlig hilsen

Styret i Kjelsås orientering


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.