Oppdragsavtale Kljelsås IL - basket


Skjema/avtale for instruktører ved sommeraktiviteter i regi av Kjelsås IL basket. Dette er en forenklet kontrakt som du må fylle ut for at vi skal kunne gi deg honorar i henhold til avtale.

Oppdragsavtale basket

Avtale om jobb som instruktør sommeraktiviteter i Kjelsås IL basket

Avtalen er mellom
Kjelsås IL (org. nr. 975 663 450) 
Pb 13 Kjelsås
0411 Oslo
Telefon: 91911913 - Epost: kontoret@kjelsaas.no

og

heretter kalt instruktør er det inngått følgende avtale:Avtalt honorar:_______________ (fylles ut av Kjelsås IL)

Fylles ut av Kjelsås IL


Oslo, den          /          . 20___________________________

Sportslig leder / administrativ leder

Kjelsås IL