Hallvakt

Den største dugnadsinnsatsen foreldre og foresatte gjør i Kjelsås basket er å sitte 'Hallvakt'.

Kjelsås basket har inngått en driftsavtale med eier av hallen (Oslo kommune v/ Bymiljøetaten-BYM). Denne avtalen regulerer våre forpliktelser til å bemanne hallen i forbindelse med treninger og andre arrangmentet.  Hovedhensikten er å ivareta sikkerhet for de som oppholder seg der, samt å passe på bygget på vegne av kommunen. For dette mottar vi ca 140.000 NOK i året (avalen prisjusteres årlig). 

Hovedpunktene i avtalen er:

  • 'Driver' (Kjelsås basket) plikter å ha en ansvarlig representant som må være fylt 18 år og gjennomgått brannopplæring i alle hallens åpningstider
  • Driver skal ha tillsyn med de som bruker hallen, låse og lukke dører og vinduer, stenge dusjer, rydde, tømme søppel, ansvarlig ved rømning ifb med brannalarm og melde fra til BYM om feil og mangler på kommunens eiendom
  • Avtalen som er inngått mellom Kjelsås IL og Oslo Kommune kan du se her: Engebråten driftsavtale 2015-2019.pdf (Avtalen er fornyet på samme vilkår i påvente av at ny avtale skal skrives)


Hallvaktinnstruks

Kjelsås basket har utarbeidet en innstruks for hallvakter så vel som kioskvakter. Denne finner du her:

Det er viktig at alle som skal sitte hallvakt / ha kioskvakt setter seg godt inn i disse rutinene. 


Hallvakter for høsten 2021

UkeLag/treningsgruppe
33G05
34G06
35J05/06
36G02/03
371K/2K
382M
39G08
40HØSTFERIE
41G09
42J07/08
43J04
44KQ
45G10
46J03/04
47G05
48G06
49J05/06
50G02/03
511K/2K
522M

Hallvakt-vikarer:

Dersom du ønsker å leie inn en vikar til dine vakter (gjelder ikke helgvakter), ta kontakt med noen av følgende. Anbefalt timepris er kr 150,-

NavnTelefon/treningsgruppe
Scott Grov980 46 398
Håvard Strandbu984 71 042
Leonard Grøndahl952 37 670
Tora Hesthammer991 17 525