Hallvakt

Den største dugnadsinnsatsen foreldre og foresatte gjør i Kjelsås basket er å sitte 'Hallvakt'.

Kjelsås basket har inngått en driftsavtale med eier av hallen (Oslo kommune v/ Bymiljøetaten-BYM). Denne avtalen regulerer våre forpliktelser til å bemanne hallen i forbindelse med treninger og andre arrangmentet.  Hovedhensikten er å ivareta sikkerhet for de som oppholder seg der, samt å passe på bygget på vegne av kommunen. For dette mottar vi ca 140.000 NOK i året (avalen prisjusteres årlig). 

Hovedpunktene i avtalen er:

  • 'Driver' (Kjelsås basket) plikter å ha en ansvarlig representant som må være fylt 18 år og gjennomgått brannopplæring i alle hallens åpningstider
  • Driver skal ha tillsyn med de som bruker hallen, låse og lukke dører og vinduer, stenge dusjer, rydde, tømme søppel, ansvarlig ved rømning ifb med brannalarm og melde fra til BYM om feil og mangler på kommunens eiendom
  • Avtalen som er inngått mellom Kjelsås IL og Oslo Kommune kan du se her: Engebråten driftsavtale 2015-2019.pdf (Avtalen er fornyet på samme vilkår i påvente av at ny avtale skal skrives)


Hallvaktinnstruks

Kjelsås basket har utarbeidet en innstruks for hallvakter så vel som kioskvakter. Denne finner du her: Hall- og kioskvaktinstruks for Engebråten Okt 2020.pdf

Det er viktig at alle som skal sitte hallvakt / ha kioskvakt setter seg godt inn i disse rutinene. 

På grunn av koronasituasjonen er det noe i rutinene i instruksen som enten utgår eller skal gjøres på annen måte:

  • Det skal ikke serveres uemballert mat. Altså ingen pølser, kaker, bakst eller lignende
  • Håndsprit skal alltid stå fremme og fylles på ved behov.
  • Det skal ikke være mer enn 1 person i kiosken. Dersom man er 2 skal begge være fra samme kohort/familie. Ansvarlig må være min. 18 år.
  • De som står i kiosken, skal være svært nøye med håndvask.
  • De som står i kø, må holde god avstand til hverandre. Alltid minst en meter.
  • Flater rengjøres hver time
  • Siste vakt spriter ned alle flater (håndtak, kraner, benker, etc)


Se også oppdatert informasjon på vår webb: https://basketball.kjelsaas.no/p/55562/tilskuere-og-smittevern


Hallvakter for våren 2021


Hallvakt-vikarer:

Dersom du ønsker å leie inn en vikar til dine vakter (gjelder ikke helgvakter), ta kontakt med noen av følgende. Anbefalt timepris er kr 150,-

Levert av IdrettenOnline