Hallvakt

Den største dugnadsinnsatsen foreldre og foresatte gjør i Kjelsås basket er å sitte 'Hallvakt'.

Kjelsås basket har inngått en driftsavtale med eier av hallen (Oslo kommune v/ Bymiljøetaten-BYM). Denne avtalen regulerer våre forpliktelser til å bemanne hallen i forbindelse med treninger og andre arrangmentet.  Hovedhensikten er å ivareta sikkerhet for de som oppholder seg der, samt å passe på bygget på vegne av kommunen. For dette mottar vi ca 140.000 NOK i året (avalen prisjusteres årlig). 

Hovedpunktene i avtalen er:

  • 'Driver' (Kjelsås basket) plikter å ha en ansvarlig representant som må være fylt 18 år og gjennomgått brannopplæring i alle hallens åpningstider
  • Driver skal ha tillsyn med de som bruker hallen, låse og lukke dører og vinduer, stenge dusjer, rydde, tømme søppel, ansvarlig ved rømning ifb med brannalarm og melde fra til BYM om feil og mangler på kommunens eiendom
  • Avtalen som er inngått mellom Kjelsås IL og Oslo Kommune kan du se her: Engebråten driftsavtale 2015-2019.pdf (Avtalen er fornyet på samme vilkår i påvente av at ny avtale skal skrives)


Hallvaktinnstruks

Kjelsås basket har utarbeidet en innstruks for hallvakter så vel som kioskvakter. Denne finner du her:

Det er viktig at alle som skal sitte hallvakt / ha kioskvakt setter seg godt inn i disse rutinene. 


Hallvakter for våren 23

UkeLag/treningsgruppe
20J12/J13
21J10/11
22G12
23G09
24G10
25J07/08


Uke
Lag/treningsgruppe
34J10/11
35KQ
36Senior menn
37G08
38J04/05/06
39G09/10 Tåsen
40Høstferie
41J09
42J12/13
43J07 (08)
44G11
45G14
46G10
47G12
48G09
49G13
50J14
51G08

Hallvakt-vikarer:

Dersom du ønsker å leie inn en vikar til dine vakter (gjelder ikke helgvakter), ta kontakt med noen av følgende. Anbefalt timepris er kr 150,-

NavnTelefon
Tora Hesthammer
991 17 525
Ishildur Ulva Ådnedottir
983 68 453
Fredrik Dahl Hermansen
938 30 636
Scott Grov
980 46 398
Håvard Strandbu
413 54 833