Treningsavgifter Kjelsås langrenn

 

Sesongen 2021/2022 

Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten,. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år).

ÅrskullPris
2015Kr 2 050
2014kr 2 050
2013kr 2 050
2012kr 2 250
2011kr 2 250
2010kr 2 600
2009kr 2 600
2008kr 3 100
15/16kr 3 800
Jr/Sr (U23)Kr 4 000/Kr 5 000

Medlemskontingent                                               

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)kr. 1300,-
Medlemskap voksne ( > 19 år)kr. 625,-
Medlemskap barn ( < 20 år) + IPUkr. 475,-
Pensjonisterkr. 475,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.