Smittevern ifb med konrona i Engebråthallen

Full stans for kamper og arrangmenter i Region Øst

-oppdatert 28.10.2020

Oslo kommunes restriksjoner ifb  med all idrettslig aktivitet

  • I Oslo er det full stans i aktiviteten for senior bredde. 
  • Treningstilbudet for barn og unge kan opprettholdes i alle regioner
  • Det er ikke anledning til å ha publikum til stede på treninger
  • Det skal brukes munnbind innendørs på idrettsanlegg, unntak kun ved selve treningen


Gjeldene veileder for basket finnes her:

Midlertidige restiksjoner: restriksjoner-november-2020.pdf

Veileder: nbbf-veileder-gjenapning-av-basketaktiviteter.pdf