Håndbok for Basketgruppen

Håndboken er laget som et hjelpemiddel for trenere, spillere, foreldre og tillitsvalgte i basketgruppen i Kjelsås Idrettslag, heretter kalt Kjelsås Basket. Med tillitsvalgte forstås alle som har frivillige roller for basketgruppen inkludert gruppestyret og lagledere.

Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret

Håndboken er basis for basketgruppens virksomhet og bør derfor være kjent av alle foreldre

Se dokumentet her:Sportslig plan

En sportslig plan skal være et felles dokument, en basketfaglig utviklingsplan for hele klubben. Den skal være retningsgivende for hvordan vi skal spille basketball i Kjelsås og den skal beskrive innholdet i det vi skal trene og det vi skal trene på i de forskjellige aldersgruppene.

Samtidig speiler en sportslig plan en enda større himmel. I Kjelsås vil vi være gjenkjennbare. Vi vil skape en kultur – Kjelsås-måten å spille på! Vi vil stå for det samme i hele klubben, uten å «kneble» den enkelte trener eller det enkelte lag i sine ambisjoner og tanker.