Oppdateringer koronasituasjonen

Oppdateres fortløpende, sist oppdatert 03.09.2020 kl. 11:30

GENERELLE RÅD

Ved de minste tegn til luftveissykdom ber vi om at barnet/ungdom holdes hjemme. Her må vi være føre var.

Klubbens administrasjon og bemanning er hovedsakelig betjent digitalt, på ubestemt tid. Alle kan kontaktes på mail og mobil. Skal noe hentes ut, skal administrasjonen kontaktes på forhånd så dette kan planlegges.

KLUBBHUSET ER STENGT!


Ansvar
Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene 
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 • Unngå å berøre ansiktet.
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå.
 • Unngå spytting og snyting under aktiviteten.
 • Unngå deling av drikkeflasker og mat.

 • Generelle kontaktreduserende tiltak

Generelle kontaktreduserende tiltak

 • Deltakere oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Unngå trengsel kø eller å samles i klynger. 
 • Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten.
 • Man bør unngå å utstøte rop eller liknende da dette kan øke faren for utånding av dråper som bærer lenger enn 1 meter.

HANDLINGSPLAN - KORONAVIRUS - VED SMITTE KJELSÅS IDRETTSLAG

Oppdatert 26.08.2020

Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppeleder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i KJELSÅS IL umiddelbart:

 1. Truls Nygaard mob; 9010 4343 (kun mobil – ikke mail)
 2. Daglig leder informerer så Hovedstyret i klubben.

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Oslo Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.

Hovedstyret i KJELSÅS IDRETTSLAG vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo Kommune/bydelsoverlegen, FHI, NIF, OIK og særforbundene.

Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo Kommune/bydelsoverlegen.

Handlingsplanen gjelder fra 26.08.2020.  Handlingsplanen kan bli revidert på kort varsel.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.


Vennlig hilsen 

Hovedstyret
Kjelsås idrettslag

BRUKE AV TRENINGSAREALER (haller, baner og saler)

Maks 20 i treningsgrupper
For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. 

Smittevernsansvarlig
Alle treninger, samlinger, møter og arrangement skal ha en smittevernsansvarlig. Smittevernsansvarlig har myndighet til å avblåse treninger, samlinger, møter, arrangement og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.

Det skal føres oppmøteprotokoll til bruk ved behov for en eventuell smittesporing. Listen(e) skal oppbevares i minimum 10 dager.

Arrangementer for inntil 200 personer
Fra og med 15. juni 2020 ble det åpnet for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Blant annet er personer under 20 år unntatt fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke organisert trening. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. For mer informasjon, se  Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Med arrangement menes:
Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening.
En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.

Klubben følger FHI, Oslo kommunes og NIF – Oslo Idrettskrets og særforbunds føringer i forbindelse med korona og oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i hver gruppes retningslinjer og føringer!

All informasjon vedrørende Korona til klubbens medlemmer blir distribuert via våre hjemmesider, kan også dele deles i sosiale medier som klubben bruker eller på epost til medlemmer. Endringer kan skje på kort varsel.

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august
Pressemelding | Dato: 29.07.2020| Nr: 88/20

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. - Les mer her.

Lettelser i smitteverntiltak for idretten fra 1. juni
Regjeringen innfører tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager fra 1. juni. Det betyr at det åpnes for all barne- og ungdomsidrett opp til og med 19 år for trening. Pressen skrev blant annet «Barn og unge får trene som vanlig».

Ikke helt som vanlig
Det er fremdeles mange tiltak som ikke er helt som vanlig. Idrettslaget og våre medlemmer må følge de råd og retningslinjer som gjelder fra Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund, Oslo kommune (som eier anleggene) og særforbundene. I løpet av kort tid vil det kommer oppdateringer fra disse. Lenker til Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund, Oslo kommune (som eier anleggene) og særforbundene. Ledere og sportslig ansvarlige i idrettslaget vil kommunisere hvilke regler som gjelder for sin idrett, så snart disse er på plass fra de enkelte særforbund.

Dugnad
Det er fremdeles en dugnad og alle må være med å bidra, foreldre, medlemmer, støtteapparat, trenere og ledere i idrettslaget.

Hold deg oppdatert
Vi er i inne i en tid hvor det er endringer nesten fra dag til dag. Vi oppfordrer alle til å lese og holde seg oppdatert på informasjon fra Helsedirektoratet og særforbund.  

Utfør håndhygiene regelmessig, for eksempel før og etter aktiviteten, etter bruk av felles utstyr som berøres hyppig med hendene, når hendene er synlig skitne, etter toalettbesøk, etter kontakt med luftveissekret (for eksempel hosting/nysing i hendene).

Smitte via bruk av felles utstyr
For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt. Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.

Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker.

Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper.

På gult tiltaksnivå anbefales følgende:
Lagidretter og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, for eksempel fotball og håndball, kan utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne så fremt man overholder anbefalingene om gruppestørrelse og faste grupper.

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

Utdrag fra Helsedirektoratets side, slutt.


Kjære medlemmer, utøvere og foreldre i Kjelsås idrettslag!

Styret og adm i Kjelsås idrettslag vedtok onsdag 22.4.2020 å ta opp organisert aktivitet med følgende bestemmelser og føringer; 

Alle som driver aktivitet må forholde seg til Helsedirektoratets-, Norges idrettsforbunds-, Særforbundens-,Oslo kommunes- og Idrettslagets retningslinjer. 

Gruppene (Allidrett, Alpin, Basket, Fotball, Håndball, IPU, Langrenn og Orientering) er selv ansvarlig for å tilrettelegge sin aktivitet i henhold til sine særforbunds bestemmelser. Det kan være noe avvik mellom gruppene innad i klubben. 

Generelt oppfordrer vi til at alle stiller i klubbtøy ved organisert trening, ved egenterening/uorganisert trening brukes «sivilt» tøy.

Det eneste felles er at det skal være minst en 1 voksen tilstede på alle treninger (person over 18 år). Ser man behov for mer voksenhjelp håper vi foreldre stiller velvillig.

Garderober, toaletter, styrkerom og klubbhus/møtelokaler er stengt. Beklager dette! Det er idrettens bestemmelser!

VIKTIG
Det er UTØVEREN SELV (med hjelp av foreldre) som er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende bestemmelser til enhver tid for sin idrett. Trener/voksen skal kun minne om/se til at de holder avstand og minne om de føringer som er gitt i den aktuelle idrettsgrenen.

FORKLARE HVORFOR- det er altså utøver og foreldres ansvar å forstå!

Det kan bli gitt advarsel etter trening. Og det vil være gruppen selv som gir "sanksjoner om f.eks. utestengelse for kort/lengre tid" om utøveren ikke følger de sikkerhetsmessige føringer som er lagt til grunn akkurat nå i denne spesielle tiden. Dette vil være klubbens "sterkeste kort", og vi håper det ikke vil være behov for dette.

FØR OG ETTER TRENING

SAMKJØRING 
Alle må komme seg til egen trening selv, vi oppfordrer til å gå eller sykkel. Unngå å kjøre flere sammen eller bruk av kollektivtransport til trening.

PLUKK OPP DE MINSTE 5 MINUTTER FØR SLUTT
Du skal "være tilstede" 5 minutter før slutt, stå litt på avstand, og ta i mot ditt barn når treningen er ferdig! Vi ser at de minste samler seg sammen - og glemmer "alt" når treningen er ferdig.

Det kan være like stor grunn for advarsel/utestengelse, om dette blir et problem og ditt barn /utøveren ikke holder avstand.

Ta vare på dere selv og ta vare på dem rundt dere.


Norges idrettsforbunds fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Kjelsås Idrettslag ønsker å være føre var. Derfor sier vi at personer i samme husstand som har husstandsmedlemmer som ikke er friske, må vente til alle i husstanden er helt friske før de kan være med på aktivitet i regi av idrettslaget. Selv om karantenebestemmelsene er overholdt.

Vi velger å gjøre dette for at alle skal føle seg mest mulig trygge og unngå mulig eksponering av sykdom.

Koronavettregler

Eksterne linker til forbundenes Koronavettregler og helsedirektoratet side.
Oslo kommune
Helsedirektoratet
Norges idrettsforbund
NIF 12.10.2020
Basketforbundet
Fleridrettsforbundet (IPU)
Fotballforbundet
Håndballforbundet
Orienteringsforbundet
Skiforbundet