Styret i Kjelsås basket

Sportslig koordinator og styreleder
Knut Sagli- basket@kjelsaas.no - 98 25 78 11 

Treneransvarlig og nestleder
Ina Cathrine Myhre - inacathr@gmail.com - 917 20 371

Arrangement
Stephan Korsviken - stephan.korsviken@coop.no - 970 34 134

Økonomi
Ove Risan- kasserer.basket@kjelsaas.no - 977 56 455

Medlemsadministrasjon
Rasmus Kleppe - rasmus.kjelsaas.basket@gmail.com 

Hallvakt
Kristine Riis - kristine.riis@tv2.no - 938 24 303

Materiell og innkjøp
Anja Lohne Holm - anjalohne@gmail.com - 928 68 852

Dommere

Elsa Christine Andhøy - elsachrand@gmail.com - 901 07 573

Profilering

Henrik Isdahl - henrik@nangis.no 

Eli Zwaig Kolstad - elizwaig@gmail.com