Styret i Kjelsås basket

Sportslig koordinator og styreleder
Knut Sagli- basket@kjelsaas.no - 98 25 78 11 

Treneransvarlig og nestleder
Ina Cathrine Myhre - inacathr@gmail.com - 917 20 371

Arrangement
Stephan Korsviken - stephan.korsviken@coop.no - 970 34 134

Anlegg
Henning Vaglum - hvaglum@gmail.com - 91640248

Økonomi
Ove Risan- kasserer.basket@kjelsaas.no - 977 56 455

Medlemsadministrasjon
Rasmus Kleppe - rasmus.kjelsaas.basket@gmail.com 

Hallvakt
Inga Staal Jenset -  hallvakt.basket@kjelsaas.no - 988 53 440

Materiell og innkjøp
Anja Lohne Holm - anjalohne@gmail.com - 928 68 852

Dommere

Elsa Christine Andhøy - elsachrand@gmail.com - 901 07 573

Profilering

Eli Zwaig Kolstad - elizwaig@gmail.com