Orienteringsgruppen i Kjelsås IL har sitt årlige møte

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 7. Feb 2020

Torsdag 27. februar 2020 kl. 18.00 på Grefsen stadion.

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsberetning 2019
 5. Regnskap 2019
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett 2020
 8. Valg
  1. (ikke på valg: leder, kasserer)
  2. Sekretær
  3. Styremedlem

 

Enkel bevertning

 

Forslag sendes innen 14.2.20 til leder Hilde Ståhlbrand 

Hilde0s@hotmail.com   SMS 908 92 330

  

Styret